Pieter Dekker Consultancy

Emotional Freedom Techniques

Wat is EFT – Emotional Freedom Techniques?

Emotional Freedom Techniques (EFT) is door grondlegger Gary Craig ontwikkeld in het begin van de jaren negentig. Hij heeft voortgebouwd op een groot aantal methoden en ontdekkingen uit verschillende disciplines, zoals kinesiologie, osteopathie, chiropractie en fysiotherapie. De EFT methode is inmiddels toe aan eigen wetenschappelijk onderzoek en de ‘evidence base’ is groeiende, en de laatste jaren steeds uitgebreider. De werking en het einddoel van EFT is de emotionele lading van traumatische gebeurtenissen en herinneringen neutraliseren door de stressreactie te ontkoppelen. De emotionele lading wordt zo omgezet in een reactie die weinig of geen emotie meer heeft, maar juist een neutrale of zelfs positieve herinnering/houding opwekt.

De EFT methode werkt bij alle stress en stressgerelateerde klachten

Ook in Nederland wordt de EFT methode steeds meer toegepast om met succes een positieve verandering in het leven te bewerkstelligen. De behandelingstechniek koppelt een bijzondere vorm van cognitieve therapie met acupressuur en deze combinatie maakt het een doeltreffende interventie. De methode die ik ga aanbieden is de Gold Standard EFT in combinatie met NLP en stresscounseling.

Wat kun je o.a. aanpakken met E.F.T.:

-(tandarts)Angsten, fobieën, PTSS, Trauma

-Negatieve belemmerende (kern) overtuigingen

-Fysieke lichamelijke klachten

-Prestatieverbeteringen

-Chronische stress

Hoe werkt de EFT techniek?

In deze behandelingstechniek wordt de relaxatierespons gestimuleerd door het zachtjes kloppen op een aantal acupressuurpunten. Wanneer er gelijktijdig wordt geconcentreerd op een stressvolle of  traumatische ervaring zal de stressrespons uitdoven. Aan het einde van de behandeling is daardoor het trauma omgevormd tot een neutrale herinnering die geen of weinig emotionele reacties opwekt. In feite wordt de stresskoppeling bij de herinnering aan een traumatische ervaring aangepakt en blijkt de EFT methode in de praktijk bijzonder succesvol en effectief. Zo pak je effectief stress en stressgerelateerde klachten aan.

De stressreactie verder uitgelegd

Hoe stress en de stressreactie ontstaan, wordt hier uitgelegd.  Gold Standard EFT pakt de oorzaak van deze stressreactie aan.

Hoe ontstaat de stressreactie? In elke situatie die als bedreigend of gevaarlijk wordt ervaren, reageert je lichaam met de vecht-, vlucht- of verstarreactie (de Engelsen hebben het over de Fight Flight Freeze response). Deze reactie wordt ingezet door de Amygdala uit het Limbische systeem (het deel van de hersenen waar emoties gegenereerd en gereguleerd worden).

Deze vecht-, vlucht- of verstarreactie is een stressrespons die iedereen kent en herkent. De volgende symptomen kun je in allerlei combinaties en gradaties ervaren: hartkloppingen, snelle ademhaling, droge mond, trillen, tunnelvisie, misselijkheid, naar gevoel in je buik, ‘aan de grond genageld staan’, ‘verlamd van schrik’ etc. Dit is een volkomen normale fysiologische reactie om je lichaam in staat te stellen te vechten of te vluchten. Ook de ‘verstarreactie’ is in de evolutie ontstaan om de kans op het overleven te vergroten. Dieren vallen soms ‘als dood’ neer om dan, als het gevaar geweken is, weer op te staan. Ze vertonen daarna altijd alsnog een heftige reactie van o.a. trillen, schokken en diep ademen (de ontlading). Zodra dat afgelopen is, kan het dier weer verder zonder restverschijnselen.

Mensen doen in principe hetzelfde. Normaal gesproken verdwijnt deze vecht-, vlucht- of verstarreactie weer als het gevaar geweken is. Maar niet altijd: in situaties die levensbedreigend zijn en waarin je je overgeleverd en onmachtig voelt en er bovendien geen ontlading heeft kunnen plaatsvinden, blijft de koppeling tussen de gebeurtenis en de stressreactie in stand. Hierdoor kan je lichaam niet meer (volledig) ontspannen. En dan is er nog een mechanisme aan het werk: ook als de ontlading wel plaatsvindt, ‘onthoudt’ je brein met welke stressverschijnselen je een (schijnbaar) levensbedreigende situatie overleefd hebt. Deze informatie wordt opgeslagen voor toekomstig gebruik als een situatie lijkt op wat je al mee hebt gemaakt, zodat je lichaam meteen weet wat het moet doen.

En zo ontstaat een geconditioneerde stresskoppeling waar je last van blijft houden: in het hier en nu wordt je ‘getriggerd’ doordat iets je bewust, maar meestal onbewust, herinnert aan wat er in het verleden is gebeurd. Daardoor maakt je lichaam weer de ‘bijbehorende’ stress aan die zich uit in de symptomen die hierboven beschreven staan, maar het kunnen ook andere lichamelijk klachten en symptomen zijn. Chronische stress(situaties) leiden uiteindelijk ook tot allerlei ziekten. Daarom is het zo belangrijk om zoveel mogelijk alle stress aan te pakken. EFT is daarin bijzonder succesvol en verbazingwekkend effectief.

Dit overzicht is een korte introductie van de website welke ik in de loop van 2023 verder hoop uit te werken. Bent u geïnteresseerd geraakt in de behandeling m.b.v. E.F.T, neemt u dan gerust, geheel vrijblijvend, contact op via info@eft-dekker.nl. Dan beantwoord ik graag alvast nog eventuele vragen, hopelijk tot snel!